Zamawianie recept on-line

Placówki korzystające z programu dla gabinetu medycznego eRUM mogą umożliwić swoim pacjentom opcję zamawiania eRcept. Usługa ta jest powiązana z rejestracją on-line w serwisie LekarzeBezKolejki.pl.

Dla klientów posiadających eRUM: rejestracja on-line, zamawianie eRecept i telewizyty – teraz przez 3 miesiące bez dodatkowych kosztów.

Zamówienia eRecept on-line to nowa usługa dająca pacjentowi dostęp do recept bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne pacjentom z chorobami przewlekłymi, podczas hormonalnej terapii zastępczej lub w przypadku antykoncepcji. Usługa zamawiania eRecept pozwala na zamawianie przez pacjentów dowolnych leków lub daje możliwość ograniczenia dostępnych leków tylko do tych, które zostały już wcześniej zaordynowane danej osobie. Zawsze jednak to lekarz ostatecznie decyduje, czy przepisać dany lek.

Po wystawieniu Recepty pacjent może otrzymać kod z eReceptą za pomocą wiadomości SMS lub e-mail, w wiadomości tej lekarz może zawrzeć również informacje o właściwym dawkowaniu leku.

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM