News

Prowadzenie dokumentacji medycznej

2019-10-18 12:00:00

Projekt ten promuje używanie programów informatycznych celem zastąpienia papierowej dokumentacji medycznej poprzez Elektroniczną Dokumentację Medyczną. Aby zachęcić do prowadzenia dokumentacji w sposób elektroniczny podmioty prowadzące EDM zostaną m.in. zwolnione z obowiązku prowadzenia dokumentacji zbiorczej. Projekt rozporządzenia wprowadza również nowe normy dotyczące załączania w dokumentacji wszystkich dokumentów dotyczących danego pacjenta, także tych udostępnionych przez niego samego.

Zaproponowano również procedury mające na celu stopniową eliminację prowadzenia dokumentacji w formie papierowej tak aby zminimalizować koszty związane z konicznością jej składowania oraz dublowania dokumentacji papierowej z EDM.
EDM ma również ułatwić wymianę danych dotyczących leczenia danego pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami medycznymi. Działania te mają przysłużyć się zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentem.

Wychodząc naprzeciw postępującej informatyzacji dokumentacji w służbie zdrowia proponujemy program do gabinetu eRUM – w pełni funkcjonalny program dla lekarza, przychodni, pielęgniarki i położnej umożliwiający prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej.

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM