Systemy Finansowo-księgowe
KS-FKW

System Finansowo – księgowy Firmy KAMSOFT jest kompleksowym narzędziem służącym do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w obszarze Medycyny i Farmacji. Program klasy ERP jest w pełni konfigurowalny, co umożliwia indywidualne podejście do każdego klienta. Skutecznie wspiera procesy zachodzące w Firmie stanowiąc integralną część kompleksowego rozwiązania biznesowego.

System KS-FKW umożliwia prowadzenie ewidencji dla nieograniczonej liczby podmiotów w ramach jednej licencji. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Ustawą o rachunkowości. System jest stale udoskonalany i dostosowywany do rosnących potrzeb zarówno jego użytkowników, jak i instytucji kontrolnych. Pełna automatyzacja oraz możliwość integracji z innymi obszarami działalności sprawia, że system jest chętnie wybierany przez wymagających klientów.

Podział Kosztów

w oparciu o klucze podziałowe oraz wykonane procedury medyczne.

Wielowymiarowa kalkulacja kosztów

z uwzględnieniem rodzaju kosztów oraz miejsca ich powstawania.

Szczegółowe Analizy

Szczegółowe analizy kosztowe wraz z obsługą karty kosztów.

Rachunek kosztów

Precyzyjne prowadzenie wraz z wyznaczeniem wyniku finansowego na poszczególne jednostki przychodowo-kosztowe.

Planowanie

Szczegółowe planowanie oraz budżetowanie.

Przelewy

Eksport paczek do instytucji bankowych oraz import wyciągów bankowych z automatyczną obsługą kontrahentów oraz pełną dekretacją operacji księgowych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne na etapie wdrożenia oraz podczas eksploatacji systemu. Udzielamy pomocy w przyjaznej atmosferze w pełnym zrozumieniu dla klienta.

System służący do ewidencji składników majątku
KS-ESM

System KS-ESM służy do ewidencji środków majątku w sektorze działalności gospodarczej opartej na finansowaniu zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji oraz darowizn. Narzędzie umożliwia przekazywanie danych do zintegrowanego systemu finansowo-księgowego w podziale na ośrodki kosztów oraz źródła finansowania. Doskonale wspiera zarządzanie środkami trwałymi zgodnie z przepisami prawa.

Wieloletnie planowanie

amortyzacji bilansowej i podatkowej z uwzględnieniem źródeł finansowania.

Komponenty

Obsługę kartotek z wykorzystaniem komponentów.

Przypisanie kont księgowych

oraz podział majątku na miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialne o strukturze drzewiastej.

Cechy majątku

Prowadzenie ewidencji indywidualnych cech majątku, takich jak: numer fabryczny, producent, rodzaj sprzętu, przynależność do KRŚT itp.

Zestawienia

Tworzenie wielu szczegółowych zestawień wraz z zestawieniem obrotowym majątku.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne na etapie wdrożenia oraz podczas eksploatacji systemu. Udzielamy pomocy w przyjaznej atmosferze w pełnym zrozumieniu dla klienta.

System Kadrowo – płacowy
KS-ZZL

System KS-ZZL jest kompleksowym narzędziem informatycznym służącym do Obsługi działu Kadr i Płac. Program jest wykorzystywany do zarządzania zasobami ludzkimi w takich jednostkach, jak: przychodnie, hurtownie farmaceutyczne, sieci aptek, szpitale, ośrodki wypoczynkowe, hotele, a także inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

Program posiada starannie zaprojektowaną obsługę indywidualnych harmonogramów czasu pracy
z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia grafików dla personelu medycznego.

Ponadto system KS-ZZL oferuje obsługę planowania czasu pracy przy pomocy przeglądarki internetowej www lub aplikacji mobilnej. Daje również możliwość wglądu dla pracowników do wybranych danych kadrowych, tj: bilans wykorzystania urlopu wypoczynkowego, absencje, paski wynagrodzeń, wystawione deklaracje podatkowe, dokumenty związane z pracownikiem takie jak umowa o pracę itp.

Harmonogramy czasu pracy

W pełni zautomatyzowane planowanie i rozliczania czasu pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy.

PPK i PPE

Kompleksowa obsługa pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Umowy

Możliwość przypisania wielu umów do jednej kartoteki pracownika.

Ośrodki kosztów

Możliwość przypisania wielu ośrodków kosztów do wskazanej umowy w dowolnych wartościach.

Wynagrodzenie

Automatyczne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem składników dodatkowych na podstawie sporządzonych harmonogramów czasu pracy.

Wydruki kadrowe i płacowe

Możliwość tworzenia szablonów wydruków płacowych oraz kadrowych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne na etapie wdrożenia oraz podczas eksploatacji systemu. Udzielamy pomocy w przyjaznej atmosferze w pełnym zrozumieniu dla klienta.

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM