News

Krok Po kroku e-Recepta

2019-08-30 12:00:00

WAŻNE❗️ Sprawdź czy posiadasz? Potrzebne: Posiadanie aktywnego konta w RPWDL.
Posiadanie plików .CSR z żądaniem wygenerowania certyfikatów WSS i TLS.

✅ KROK 1. Generowanie plików żądań . CSR
Etap 1. Pobierz program Generator CSIOZ ze strony CSIOZ: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/ user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
Etap 2. Wygeneruj i zapisz pliki żądań: TLS.CSR oraz WSS.CSR

✅ KROK 2. Złóż wniosek przez SOW lub RPWDL
Etap 1. Zaloguj się na swoje konto RPWDL: https://rpwdl.csioz.gov.pl
Etap 2. Wypełnij dane w formularzu wniosku
Etap 3. Załącz wygenerowane pliki TLS.CSR oraz WSS.CSR
Etap 4. Podpisz elektronicznie składany wniosek – wysłane potwierdzenie złożenia wniosku na adres email

✅ KROK 3. | Wystawienie Certyfikatu Realizuje system P1 przez Centrum Certyfikacji Systemu P1
Etap 1. CC P1 wyślę certyfikaty TLS.PEM oraz WSS.PEM, jeżeli Twój wniosek nie zawiera błędów. Jeżeli zawiera wyśle email ze stosowną informacją.

✅ KROK 4. Generowanie prywatnych certyfikatów .P12
Etap 1. Dołącz właściwy plik .JKS zapisany podczas generowanie plików .CSR
Etap 2. Użyj hasła, które wcześniej zostało podane przy generowaniu plików .CSR
Etap 3. Dołącz właściwy plik .PEM pobrany z otrzymanej od CSIOZ wiadomości e-mail
Etap 4. Zapisz wygenerowane pliki certyfikatów .P12
Krok 4 należy powtórzyć dla TLS/WSS

✅ KROK 5 . Wgranie certyfikatów
Etap 1. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Źródło

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM