MEDYCYNA SZKOLNA

Program medyczny eRUM jest idealnym rozwiązaniem dla medycyny szkolnej. Oprogramowanie dla medycyny szkolnej eRUM jest na bieżąco dostosowywane do ciągłych zmian prawnych. Nasz system spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dzięki eRUM można bez trudu prowadzić dokumentację medyczną dla pojedynczego pacjenta oraz dodawać świadczenia dla całej klasy w jednym czasie. Program dla medycyny szkolnej eRUM pozwala na wysyłanie świadczeń do oddziału NFZ, rozliczenie ich i wystawienie rachunków. Dzięki eRUM można również raportować zdarzenia medyczne do platformy P1.


Program medyczny eRUM jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla pojedynczego gabinetu pielęgniarki szkolnej, jak i dla dużej przychodni POZ, połączonej z poradnią specjalistyczną. Używając jeden program, możemy więc kompleksowo obsłużyć wszystkie oferowane działy medyczne.

DEKLARACJE

Program medyczny eRUM daje możliwość bardzo klarownego przeglądu wszystkich deklaracji pacjentów. Widzimy wszystkie deklaracje, również te, które już nie są aktywne. Mamy również od razu możliwość sprawdzenia jaki status ma deklaracja danego pacjenta w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przeglądając kartotekę pacjenta mamy jego całą dokumentację pod ręką, możemy przeglądać wyzyty, które odbyły się zarówno w gabinecie lekarskim jak i w gabinecie pielęgniarki. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza, gdy oprócz medycyny szkolnej nasza placówka oferuje również świadczenia podstawowej opieki lekarza POZ.

Lekarz POZ ma również możliwość za pomocą programu do przychodni eRUM wystawiać zlecenia dla pielęgniarki. Często jest to używane, jeśli pacjent/uczeń potrzebuje regularnych badań lub częstszej opieki.

WIZYTA

W programie medycznym eRUM można opisywać wizyty pacjenta w gabinecie pielęgniarki medycyny szkolnej. Przy opisie wizyty automatycznie dodawane są świadczenia POZ, które są konieczne do rozliczenia z NFZ. Dzięki temu, że świadczenia podpinają się automatycznie, zaoszczędzamy czas potrzebny na pracę z programem medycznym i możemy więcej czasu poświęcić pacjentowi.

Opis wizyty

Opis wizyty przeprowadzonej przez pielęgniarkę medycyny szkolnej automatycznie jest raportowany do rejestru zdarzeń medycznych (tzw. P1). Dzięki temu gabinety korzystające z eRUM spełniają najnowsze wymogi rozliczania i raportowania świadczeń oraz prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

WYDRUKI

W trakcie opisu wizyty pielęgniarskiej można pacjentowi wypełnić Kartę Profilaktycznego Badania Ucznia. Kartę uzupełniamy w sposób elektroniczny, na podstawie przygotowanego formularza. Na podstawie wypełnionego formularza automatycznie generuje się uzupełniona Karta Profilaktycznego Badania Ucznia.

Wygląd Karty Profilaktycznego Badania Ucznia można dostosować do potrzeb konkretnej placówki. A sama karta jest widoczna zawsze zarówno dla pielęgniarki, jaki i dla lekarza z danej placówki. Karty można drukować w formacie PDF i ODT.

SZABLONY

Program dla medycyny szkolnej eRUM jest bardzo łatwy w obsłudze, wyposażony został w szablony opisów, oraz dużo elementów przyspieszających pracę. Dzięki szablonom zaoszczędzamy dużo czasu na żmudne opisy, które często się powtarzają. Szablony opisów można udostępniać innym pracownikom, tworzona jest więc bardzo obszerna baza z której można czerpać. Klienci bardzo cenią sobie również możliwość zaznaczania danych pacjenta na siatkach centylowych.

ŚWIADCZENIA POZ


Dzięki programowi dla pielęgniarki medycyny szkolnej eRUM można dodawać świadczenia POZ. Świadczenia te, można dodawać dla poszczególnych pacjentów osobno oraz dla całych klas jednocześnie. Można również w bardzo łatwy sposób zaznaczyć osoby, które były nieobecne danego dnia.

Dzięki możliwości dodawania świadczeń całościowo dla klasy znacząco skraca się czas potrzebny na wprowadzenie takich świadczeń jak np. fluoryzacje.

Dzięki rozbudowanym możliwościom programu do zapamiętywania już wprowadzonych danych dodanie świadczeń fluoryzacji dla całej szkoły trwa tylko chwilę. Formatka do wprowadzania świadczeń POZ jest bardzo uproszczona, wymaga do wprowadzenia tylko niezbędne elementy.

Bezpośrednio z naszego oprogramowania medycznego następuje wysyłka raportów do NFZ. Automatycznie pobierane są również zwrotki z funduszu. Program eRUM zapewnia również możliwość wystawiania faktur lub rachunków dla NFZ generowanych na podstawie szablonów oraz ręcznie.

Na podstawie świadczeń dodanych zarówno przy okazji wizyt pielęgniarskich oraz tych dodawanych zbiorczo generuje się raport świadczeń POZ, który musi być raportowany do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia są oczywiście zliczane automatycznie. Gotowy raport wysyła się do NFZ poprzez program eRUM oraz program sam pobiera komunikaty zwrotne z OW NFZ.

ANALIZY


Grupowanie

W programie medycznym eRUM służącym do obsługi medycyny szkolnej mamy do dyspozycji rozbudowaną możliwość analizowania poszczególnych świadczeń. Dzięki dostępnym analizom możemy bez trudu przejrzeć deklaracje z podziałem na szkoły, klasy czy uczniów. Bez problemu zobaczymy, którzy pacjenci objęci są profilaktyką fluorkową. Za pomocą analiz można również sprawdzać status deklaracji. Analizy zawarte programie eRUM dla medycyny szkolnej pozwolą Państwu w łatwy sposób wypełnić sprawozdania dla MZ. Na koniec roku szkolnego wszystkich uczniów można przepisać do następnej klasy.


Uczniów można przeglądać min. z podziałem na klasy w danej szkole. Można wyświetlić listę uczniów zapisanych do profilaktyki fluorkowej Promowanie uczniów do następnej klasy na koniec danego roku szkolnego jest bardzo łatwe. W Programie dla medycyny szkolnej eRUM odbywa się to za pomocą jednego przycisku.

Analizy zawarte w programie medycznym eRUM pozwalają na przegląd odpowiedzi NFZ w stosunku do przesłanych plików deklaracji. Deklaracje mamy przdstawione w podziale na delkarazje zaliczone i odrzucene przez NFZ. Bardzo przejrzyście widać jaki jest powód odrzucenia deklaracji przez NFZ, jak widać na przedstawionej fotografii w tym przypadku mamy informację o tym, że istnieje inna deklaracja o tej samej dacie dla innego świadczeniodawcy.

Zalety oprogramowania medycznego eRUM

 • Rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, szyfrowanie danych
 • Monitorowanie pracy placówki i personelu
 • Tworzenie grafików lekarzy, oddziałów
 • Tworzenie szablonów, wydruków, formularzy
 • Baza leków BLOZ
 • Wczytywanie umów i aneksów z NFZ (UMX,XML)
 • Analizy
 • Baza ICD 10, ICD 9, gruper JGP
 • Generowanie kolejek
 • Generowanie ksiąg np. izby przyjęć
 • Obsługa HL7, HL7 CDA
 • Wymiana EDM do P1
 • Obsługa z każdego urządzenia
 • Bieżące aktualizacje
 • Intuicyjny i modyfikowalny interfejs

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM