Oprogramowanie medyczne dla szpitala jednego dnia

Moduł Szpital Jednego Dnia – w ramach programu medycznego eRUM. Służy on do obsługi małych i średnich placówek szpitalnych. Zapewnia wsparcie w zakresie prowadzenia szpitalnej dokumentacji medycznej, prowadzenia ksiąg oraz umożliwia rozliczanie wizyt realizowanych w ramach kontraktu z NFZ i umów komercyjnych. Dzięki temu, że program dla Szpitala Jednego Dnia w eRUM jest usługą działającą w chmurze, do jego użytkowania wymaga się jedynie aktualnej przeglądarki z dostępem do Internetu

MODUŁ SZPITAL JEDNEGO DNIA

Oprogramowanie medyczne eRUM jest dostosowane do najnowszych rozporządzeń, program jest modularny, intuicyjny i łatwy w obsłudze. Poprzez nowoczesne rozwiązania możemy zautomatyzować wiele procesów, takich jak wysyłka powiadomień, kolejek, rozliczeń czy wszystkich e-dokumnetów. Szpital Jednego Dnia prowadzony w ramach oprogramowania medycznego eRUM został podzielony na kilka głównych sekcji, które odzwierciedlają ruch pacjenta w jednostce:

PLANOWANIE

w którym realizuje się m.in. planowanie pobytu z możliwością powiązania wizyty ambulatoryjnej, możliwość wystawienia świadczenia komercyjnego, zapis do kolejki/harmonogramu, dołączenie dokumentów medycznych, wyników laboratoryjnych czy dokumentów zeskanowanych.

Obraz 1. Planowanie w oprogramowaniu medycznym eRUM

IZBA PRZYJĘĆ

w tej zakładce realizuje się kwalifikację do przyjęcia na oddział lub wystawienie odmowy, przypisuje rozpoznania, wywiad i badania, sporządza się obserwacje pielęgniarskie czy też pomiary wprowadzane na kartę gorączkową. Program daje też możliwość tworzenia własnych szablonów, które przyśpieszą w znaczny sposób pracę personelu medycznego.

Obraz 2. Izba przyjęć

ODDZIAł

w tym miejscu sporządza się kwalifikację anestezjologiczną, wystawia się zlecenia np. na leki lub do pracowni, wypisuje recepty czy sporządza wypis.

Obraz 3. Oddział

BLOK OPERACYJNY

w DANYCH ZABIEGU OPERACYJNEGO podaje się skład zespołu operacyjnego, rozpoznania ICD10, wykonane procedury ICD9, opis zabiegu, dane czasu wykonania poszczególnych czynności, opisy znieczulenia, wskazania, rozpoznania pooperacyjne.

Obraz 4. Blok operacyjny

WYPIS

zakończone pobyty, rozliczenie ich zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercji, generowanie Karty Informacyjnej, Historii Zdrowia i Choroby, oprogramowanie daje możliwość tworzenia tych dokumentów w formacie HL7CDA który jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami.

Obraz 5. Wypis

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM