SZPITAL JEDNEGO DNIA

Oprogramowanie medyczne eRUM jest dostosowane do najnowszych rozporządzeń, program jest modularny, intuicyjny i łatwy w obsłudze. Poprzez nowoczesne rozwiązania możemy zautomatyzować wiele procesów, takich jak wysyłka powiadomień, kolejek, rozliczeń czy wszystkich e-dokumnetów. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo zgodnie z wymogami RODO. Program jest na bieżąco aktualizowany i pełni zgodny z wymogami stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.


Szpital Jednego Dnia prowadzony w ramach oprogramowania medycznego eRUM został podzielony na kilka głównych sekcji, które odzwierciedlają ruch pacjenta w jednostce.

PLANOWANIE

W module dodaje się pacjenta na planowaną hospitalizację. Następnie po przejściu do terminarza planuje daty wizyt ambulatoryjnych, usługę leczniczą, sposób finansowania, planowany czas pobytu który automatycznie się uzupełnia dla danej usługi. Następnie planujemy termin pobytu pacjenta na Sali przedoperacyjnej oraz termin zajęcia bloku operacyjnego dla pacjenta.
Grafik zabiegów pozwala na rozplanowanie zabiegów i konsulatcji. Osoby pracujące w rejestracji mają pogląd na cały szpital w pigułce.

Kartoteka pacjenta

Dokumentację pacjenta można poszerzyć o dokumenty zeskanowane oraz formularze wbudowane w system. Zakładka dokumenty zeskanowane pozwala na wprowadzenie dokumentów do systemu i przypisanie ich do konkretnego pacjenta poprzez zeskanowanie ich przez skaner drukarki wraz z opisem, bądź wczytanie ich z komputera. Formularze są konstuowane pod indywidualne potrzeby klienta.

IZBA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja

W tej zakładce realizuje się kwalifikację do przyjęcia na oddział lub możliwe jest wystawienie odmowy. Dla pacjenta przypisywane są rozpoznania, przeprowadzony jest również wywiad i badania lekarskie jak i również laboratoryjne.
Pielęgniarka sporządza obserwacje pielęgniarskie czy też pomiary wprowadzane na kartę gorączkową. eRUM umożliwia także stworzenie karty depozytu prywatnych rzeczy pacjenta podczas przyjęcia na oddział.

ODDZIAŁ

W karcie szpitalnej można dodać kwalifikację do zabiegu, po wybraniu personelu i uzupełnieniu karty konsultacji anestezjologicznej można zakwalifikować pacjenta do zabiegu. Wystawić również można recepty lekowe dla pacjenta, skierowania. W danych podstawowych uzupełnia się rozpoznania ICD10, wywiad, badania przedmiotowe. Dołączyć można zgody pacjenta, dokumentację medyczną, formularze ocen pacjenta.

BLOK OPERACYJNY

Prowadzenie operacji

W zakładce danych zabiegu operacyjnego podaje się skład zespołu operacyjnego, rozpoznania przed/pooperacyjne ICD10, wykonane procedury ICD9, opis zabiegu, dane czasu wykonania poszczególnych czynności, opisy znieczulenia, wskazania.

Anestezjologia

Anestezjolog podczas wypełniania protokołu pooperacynego, może wprowadzić dane oparte na wcześniej wypełnionej kwalifikacji do zabiegu. Wszystkie dane mogą zostać uzupełnione na podstawie szablonów stworzonych uprzednio w programie.

Protokół pielęgniarski

Pielęgniarka może wypełnić protokół w którym znajdują się takie informacje jak:

 • Ułożenie chorego podczas przeprowadzania operacji
 • Wprowadzenie do protokołu zespołu operacyjnego
 • Przeprowadzenie opisu protokołu operacyjnego
 • Zużycie wykorzystanych materiałów oraz sprzętu
 • Dezynfekcję sprzętu oraz pomieszczenia

WYPIS

Zakończone pobyty

Rozliczenie ich zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercji, generowanie Karty Informacyjnej, Historii Zdrowia i Choroby, oprogramowanie daje możliwość tworzenia tych dokumentów w formacie HL7CDA który jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami.
Po zamknięciu hospitalizacji pacjenta, generuje się księga wypisu w programie.

Analizy

Ponad 400 podsumowań, które pozwalają na przygotowanie raportów/zestawień dla różnych instytucji państwowych, jak i również podsumowań na potrzeby wewnętrzne instytucji. Za pomocą analiz można wspomóc się w rozliczaniu pacjentów lub lekarzy. Doskonałe narzędzie w przypadku występowania błędów przy rozliczaniu się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zalety oprogramowania medycznego eRUM

 • Rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, szyfrowanie danych
 • Monitorowanie pracy placówki i personelu
 • Tworzenie grafików lekarzy, oddziałów
 • Tworzenie szablonów, wydruków, formularzy
 • Baza leków BLOZ
 • Wczytywanie umów i aneksów z NFZ (UMX,XML)
 • Analizy
 • Baza ICD 10, ICD 9, gruper JGP
 • Generowanie kolejek
 • Generowanie ksiąg np. izby przyjęć
 • Obsługa HL7, HL7 CDA
 • Wymiana EDM do P1
 • Obsługa z każdego urządzenia
 • Bieżące aktualizacje
 • Intuicyjny i modyfikowalny interfejs


Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM