Połączenie z Labolatorium

Ty zlecasz, a eRUM dba o to, aby wynik wrócił najszybciej jak to możliwe!

Usługa eRUM jest przystosowana do zintegrowania z zewnętrznymi systemami laboratoryjnymi. Platforma została zaprojektowana z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy podmiotami leczniczymi a laboratoriami, dzięki czemu ogranicza wydatki przeznaczone na usługi transportowe i wydruki w postaci papierowej. Forma papierowa skierowań oraz wyników badań od teraz może zostać całkowicie zastąpiona formą elektroniczną. Informacje dotyczące wystawionych skierowań oraz wyników zleconych badań są dostępne automatycznie, bezpośrednio w elektronicznej kartotece pacjenta.Podgląd On-line

Skierowania są wysyłane do laboratorium w formie elektronicznej. Umożliwia to monitorowanie stanu wysyłki oraz stanu wykonania badania laboratoryjnego. Po wykonaniu badania laboratorium odsyła elektroniczne wyniki do placówki medycznej.

Punkt Pobrań

Platforma eRUM posiada wyodrębniony moduł „Punkt Pobrań”, który stanowi swego rodzaju bufor pomiędzy skierowaniami na badania wystawionymi w platformie eRUM a zewnętrznymi podmiotami wykonującymi badania. Wystawione skierowanie wysyłane jest automatycznie do laboratorium poprzez transmisję protokołem HL7 (międzynarodowy standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych).

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM