e-Recepta

Zaoszczędź swój czas wykorzystując proste i skuteczne rozwiązania podczas wystawiania recept. Moduł pozwalający na generowanie recepty dla pacjenta zawiera informacje o lekach stałych, jak również o dotychczas wystawionych dla danego pacjenta. W przypadku pacjentów, u których ordynowane są często te same leki można je po prostu wybrać z zapamiętanych, system zaś automatycznie uzupełni dane dotyczące dawkowania i odpłatności. Podobnie wygląda sytuacja z powtórzeniem raz wystawionej recepty, klikamy jeden przycisk i gotowe. E-recepta może być wystawiona w programie eRUM z kilku poziomów: z modułu Wizyty (EDM), Stomatologii (EDM), terminarza czy kartoteki pacjenta. Z tego względu jest zawsze dostępna a jej wystawienie staje się jeszcze łatwiejsze. Podpisywanie i autoryzacja e-recepty wymaga wpisania jedynie 4-cyfrowego kodu, podobnie jak w przypadku e-zwolnień, jest to więc niezwykle łatwe i szybkie.Baza leków i środków ochrony zdrowia.

Pracę z elektroniczną receptą ułatwia również dostęp do bazy leków BLOZ. Podczas wystawiania recepty mamy bieżący dostęp do największej bazy leków oraz informacji o aktualnych wysokościach ich refundacji, czyli bazy BLOZ. eRUM udostępnia najbardziej powszechną bazę BLOZ. Baza leków i środków ochrony zdrowia podlega ciągłym aktualizacjom, dzięki czemu baza zawiera obowiązujące poziomy refundacji wraz z interakcjami. Takie rozwiązanie stanowi niebywałe udogodnienie przy ordynowaniu leków pacjentom.Leki recepturowe, 365 dni, pro auctore i pro familiae

eRUM umożliwia również wystawianie e-recept na leki recepturowe. Receptury można tworzyć i zapamiętywać, a także udostępniać wszystkim lekarzom pracującym w danej placówce medycznej. Program zapewnia również możliwość wystawiania recept ważnych przez 365 dni, z odroczonym terminem realizacji oraz pro auctore i pro familiae. e-recepta u pacjenta w telefonie E-recepta wystawiona z systemu eRUM jest wygodna również z perspektywy pacjenta. Pacjent może ją otrzymać w formie tradycyjnego wydruku informacyjnego lub poprzez wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem pozwalającym wraz z numerem PESEL na odbiór leku w aptece.

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM