e-Zwolnienia

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) bezpośrednio z programu e-RUM

Program eRUM pozwala na bardzo szybkie wystawianie zwolnień lekarskich. System pobiera automatycznie dane z ZUS dotyczące zarówno ubezpieczonego jak i płatnika składek. Z tego względu lekarzowi do uzupełnienia pozostają tylko dane zaświadczenia. Ze względu na zastosowane w systemie automaty pozwalające na ustawienie czasu niezdolności do pracy, wystawienie zwolnienia jest jeszcze szybsze.

Podpisywanie e-zwolnień, podobnie jak w przypadku e-recepty, następuje za pomocą darmowego certyfikatu PUE ZUS, i wymaga wpisania jedynie 4-cyfrowego kodu.

Informacja o wystawionym zwolnieniu zostaje automatycznie przekazana do ZUS oraz do płatnika składek (pracodawcy) pacjenta, który otrzymał zwolnienie. Możliwe jest również wydrukowanie i przekazanie pacjentowi potwierdzenia wystawionego zwolnienia.

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM