PROWADZENIE LIST OCZEKUJĄCYCH

Szereg wbudwanych analiz w jednym miejscu

Nowoczesne oprogramowanie do przychodni i gabinetu eRUM usprawnia prowadzenie kolejek NFZ. Dzięki możliwości dodawania pacjentów do list oczekujących oraz uzupełnienie danych ze skierowania bezpośrednio z Terminarza można zaoszczędzić sporo czasu. Informacja o tym, że pacjent jest pierwszorazowy, minimalizuje ryzyko pominięcia dodania go do kolejki. Po wykonaniu świadczenia przez lekarza kolejka skreślana jest automatycznie. W terminarzu można również na bieżąco sprawdzać statusy pacjentów w kolejkach. Pacjenci, którzy nie zgłosili się na wizyty kolejkowe mogą być skreślani albo pojedynczo, albo wszyscy na raz, np. na koniec miesiąca, z poziomu modułu Analiz. Dzięki programowi medycznemu eRUM również wysyłanie raportów do NFZ jest niezwykle łatwe, a raporty zwrotne są wczytywane automatycznie.

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM