News

Obowiązek wymiany e-dokumentacji medycznej

2021-05-27 20:52:31

1 Lipca 2021 - Obowiązek wymiany e-dokumentacji medycznej
W ciągu ostatnich lat bardzo mocno zmienia się środowisko pracy służby zdrowia. Wprowadzone zostały
1. elektroniczne zwolnienia lekarskie EZLA,
2. e-recepty,
3. e-skierowania.

Choć początkowo zmiany te budziły obawy to z perspektywy czasu, są oceniane jako bardzo pozytywnie. Obecnie zmiany dotyczą już samego sposobu wytwarzania, przechowywania i wymiany dokumentacji medycznej.

Bardzo ważny będzie termin 1 lipca 2021 roku, od którego to obowiązkiem każdego usługodawcy jest zapewnienie możliwości wymiany EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Obowiązek wymiany dokumentacji nie obejmuje jednak na chwilę obecną wszystkich dokumentów wytwarzanych w trakcie przebiegu leczenia pacjenta a jedynie część dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, tj.:

- informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala;
- informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
- opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
- wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM