Program dla placówki eRUM

Nasz program medyczny dla placówki eRUM, to niezastąpione narzędzie dla każdego lekarza. Dzięki niemu wystawianie recept staje się proste i szybkie. Recepty generowane są elektronicznie, a ich kody można wysyłać pacjentom za pomocą SMS-ów, e-maili lub drukować wraz z zaleceniami. Zaordynowane leki można łatwo powtórzyć, co jest niezwykle wygodne dla lekarzy.

Obrazek 1. To jest okno do wystawiania eRecept w programie eRUM.

Nasz program dla lekarzy, eRUM, jest zintegrowany z Internetowym Kontem Pacjenta (IKP), co pozwala na monitorowanie zamówionych leków przez pacjenta z poziomu systemu. Zlecenia na leki pobierają się automatycznie z portalu LekarzeBezKolejki.pl oraz z aplikacji VisiMed, co czyni nasze oprogramowanie medyczne dla placówki jeszcze bardziej funkcjonalnym.

Leki recepturowe, 365 dni, pro auctore i pro familiae

eRUM umożliwia również wystawianie e-recept na leki recepturowe.

e-recepta u pacjenta w telefonie

Pacjent może otrzymać e-recepte w postaci SMS.

Podpowiedzi leków oraz ich odpłatności

eRUM będzie podpowiadać leki oraz ich odpłatność.

Oprogramowanie dla placówki medycznej, eRUM, wykorzystywane do wystawiania recept zintegrowane jest z bazą leków KS BLOZ. Ta baza danych dostarcza dodatkowe informacje o dostępności leków w aptekach, uprawnieniach do leków refundowanych oraz poziomach odpłatności za poszczególne leki. Dzięki temu, lekarz ma możliwość sprawdzenia dostępności ordynowanego leku w czasie rzeczywistym podczas wystawiania recepty. Jest to niezwykle przydatne, ponieważ pozwala na uniknięcie sytuacji, w której pacjent nie jest w stanie zrealizować recepty z powodu braku dostępności leku w aptece.

Jeżeli okazuje się, że przepisywany lek jest niedostępny, lekarz ma możliwość wyboru zamiennika. Wybór zamiennika dokonywany jest na podstawie informacji zawartych w bazie KS BLOZ, co gwarantuje, że zamiennik będzie miał działanie i skład taki sam jak lek pierwotnie przepisany. Dodatkowo, podczas wyboru leku, lekarz ma możliwość poinformowania pacjenta o orientacyjnej cenie danego medykamentu. Dzięki temu pacjent jest świadomy potencjalnych kosztów związanych z realizacją recepty jeszcze przed wizytą w aptece.


Obrazek 3. To jest okno bazy leków KS BLOZ

Przejrzysta Lista Pacjentów

Lista pacjentów umówionych do danego lekarza może być w dowolny sposób skonfigurowana.

Historia Leczenia Pacjentów

Prowadzenie dokumentacji medycznej w usłudze eRUM daje możliwość wglądu w historię zdrowia i choroby pacjenta.

Komunikaty Z Rejestracji

System eRUM zapewnia również niezbędną komunikację między osobami w rejestracji a lekarzem.

Obrazek 5. Wygenerowane zalecenia.

Z poziomu dodawania wizyty w naszym systemie do obsługi przychodni medycznej można kompleksowo obsłużyć pacjenta. Dostępne są pola do opisu wywiadu, badania, rozpoznania i zaleceń. Oprogramowanie ma wbudowane i aktualne słowniki kodów ICD 9 i ICD 10, kody można tworzyć w grupy, co przyspiesza proces opisu wizyty. Jest to duże ułatwienie w sytuacji, gdy świadczenia są realizowane w oparciu o kontrakt z NFZ. W łatwy sposób możemy wystawić receptę a pojawiające się komunikaty o kończących się lekach ułatwiają ich wystawienie. W systemie wystawimy e-skierowanie lub e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne EZWM. Dzięki integracji naszego programu dla placówki medycznej z PUE ZUS można łatwo wystawić pacjentowi zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej.

Nasz program dla placówki medycznej eRUM, posiada również możliwość integracji z laboratoriami medycznymi. Dzięki temu badania zlecane są bezpośrednio z systemu, a wyniki automatycznie trafiają do kartoteki pacjenta i zostają przypięte do najnowszej wizyty. Integracja z laboratorium przebiega na podstawie najwyższych standardów i umożliwiają przesyłanie dokumentacji w formacie HL7 CDA i PDF, dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie automatycznie dołączyć je do sprawozdawczości programu 40+.

Wszystkie wizyty sporządzone w ramach naszego programu dla placówki medycznej, eRUM, są zapisywane w formacie HL7 CDA PIK co powoduje tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Umożliwia to wymianę informacji o pacjentach między różnymi systemami informatycznymi w sposób bezpieczny i efektywny. Dzięki zapisywaniu wizyt w formacie HL7 CDA, nasz program dla placówki medycznej, eRUM, umożliwia spełnianie obowiązku raportowania dokumentacji medycznej do systemu P1.

Nasz program medyczny dla placówki, eRUM, zapewnia możliwość integracji z systemem EWUŚ. Pozwala ona na weryfikowanie prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Weryfikowanie prawa do świadczeń jest konieczne w przypadku realizacji kontraktu z NFZ. Weryfikacja następuje automatycznie dla poszczególnych pacjentów przy otwieraniu ich dokumentacji. Dzięki temu mamy pewność, że każdy pacjent, który miał wykonane świadczenie lub wizytę ma sprawdzony EWUŚ. Weryfikacja EWUŚ jest również bardzo korzystna w sytuacji, gdy świadczenia wykonywane są komercyjnie, ale wystawiane są recepty refundowane.

Integracja z NFZ


Obrazek 7. Skierowanie wygenerowane z eRUM.


Nasz program dla lekarzy eRUM, jest dedykowany dla gabinetów lekarskich oraz przychodni. Aby umożliwić realizowanie kontraktów z NFZ, program eRUM został w pełni zintegrowany z Portalem Świadczeniodawcy i SZOI. Za pomocą naszego oprogramowania medycznego dla placówki można rozliczać z NFZ większość kontraktów, takich jak min: POZ, AOS, STM, REH, SPO. Wszystkie świadczenia można raportować z systemu za pomocą komunikatów SWIAD. Raporty wysyłane są do NFZ automatycznie, tak samo, jak automatycznie pobierane są zwrotki. Dzięki naszemu programowi do zarządzania placówką medyczną eRUM, można również wystawiać rachunki i faktury za świadczenia w ramach umowy z NFZ. Dzięki naszemu oprogramowaniu medycznemu dla placówki, możliwe jest również bardzo intuicyjne sprawozdawanie kolejek, zarówno raportów dziennych, miesięcznych, jak i AP-KOLCE.


Rejestracja Online - ZnanyLekarz, LekarzeBezKolejki

Nasz program dla gabinetu lekarskiego, pozwala na integrację z portalami zewnętrznymi, takimi jak: ZnanyLekarz.pl i LekarzeBezKolejki.pl. Dzięki temu można w łatwy sposób pozyskać nowych pacjentów, a pacjentom, którzy przychodzą na kontrolę ułatwić rejestrację. Dzięki temu, że pacjenci mogą sami umawiać się na wizyty, nawet lekarze posiadający indywidualną praktykę, którzy nie mają dodatkowej osoby pracującej na rejestracji, mogą usprawnić proces rejestracji. Istnieje również możliwość płatności online za wizyty oraz przedpłat za wizyty. Dzięki temu poprzez nasz program dla lekarza eRUM, można również realizować wizyty online lub telewizyty, które zostaną z góry opłacone przez pacjenta. Rejestracja online zintegrowana z naszym programem medycznym dla placówki, jest dostępna na portalu LekarzeBezKolejki.pl oraz może zostać udostępniona na Państwa stronie internetowej.

Obrazek 8. Dostępne wizyty do lekarza na LekarzeBezKolejki

Szablony i opisy

Nasz program dla gabinetu lekarskiego, został stworzony z myślą o tym, żeby jak najbardziej usprawnić pracę lekarza. Służą do tego mi.n. szablony opisów tekstowych, które można udostępniać poszczególnym użytkownikom. Dzięki temu unikamy żmudnego opisywania stanu pacjenta lub schorzenia. Można również dołączać gotowe zestawy zaleceń, tak aby pacjent dokładnie wiedział, jak postępować.

Obrazek 9. To jest okno szablonów

Automatyczne aktualizacje

Nasze oprogramowanie medyczne dla placówki eRUM, jest programem, który jest automatycznie aktualizowany. Zmiany w systemie są sprowadzane na bieżąco. Wszelkie zmiany w prawie, wynikające ze zmieniających się rozporządzeń Ministra Zdrowia czy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są wprowadzane bez udziału użytkowników systemu. Wszelkie aktualizacje wynikające ze zmieniającego się prawa są darmowe. Wszystkie zmiany i aktualizacje systemu użytkownicy mogą śledzić na bieżąco w module Informacje o Systemie. Każdy użytkownik znajdzie tam również dokładne opisy i instrukcje do zmian w systemie.

Obrazek 10. Powiadomienia o aktualizacjach

Systemy Weryfikacji

Dzięki wbudowanym systemom weryfikacji i walidacji wprowadzanych danych, minimalizowane jest ryzyko pomyłki. Program został wyposażony również w automaty integrujące
z Portalem Świadczeniodawcy oraz z systemem EWUŚ.
A zastosowany gruper JGP optymalizuje grupowanie, rozliczanie się więc z Narodowym Funduszem Zdrowia nigdy nie było takie łatwe
i nie przynosiło tylu korzyści.

Lista Zaplanowanych Pacjentów

Przejrzysta lista zaplanowanych pacjentów ułatwia organizację pracy. Lekarz nie musi już wyglądać za drzwi gabinetu, aby przekonać się czy pacjent czeka na wizytę. Na liście pacjentów zapala się zielona lampka i lekarz wie, że może prosić pacjenta do gabinetu.

Moduł Wizyty

Moduł Wizyty(EDM) zapewnia możliwość szybkiego i łatwego wystawienia e-Recepty. Dzięki wbudowanym automatom pozwalającym na powtarzanie leków już zaordynowanych dla pacjenta praca lekarza zostaje znacznie przyspieszona. Pacjent może zaś otrzymać kod e-Recepty za pomocą wiadomości SMS lub tradycyjnego wydruku.

Wysyłanie pacjentom SMS/Mail

Możliwość wysyłania do pacjentów wiadomości SMS lub e-mail
z kodami e-Recepty, lub z zaleceniami zwiększa się pozytywny wizerunek lekarza. Pacjenci mogą również za pośrednictwem wiadomości SMS potwierdzać i odwoływać wizyty. Spada więc prawdopodobieństwo, że pacjent nie stawi się na zaplanowaną wizytę.

Tak wiele za tak niewiele. Tylko w eRUM.pl

 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • e-Recepty | e-Skierowania | e-ZLA
 • Wbudowane Zaświadeczenia | Wydruki
 • Kartoteka Pacjenta
 • Terminarz | Grafik
 • Przeprowadzenie Wizyt
 • e-Rejestracja
 • e-Recepty | e-Skierowania | e-ZLA
 • Szablony wizyt | dokumentów
 • Słowniki
 • Integracja z Ewuś
 • ICD 10 | ICD 9
 • Wbudowany system analizy
 • Rozliczenia NFZ
 • Integracja z Portalem Świadczeniodawcy
 • Rachunki | Faktury
 • Świadczenia NFZ | Komercyjne
 • Automatyczne aktualizacje

DODATKOWE USŁUGI

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM