Cennik

Abonament Miesięczny
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
1 Dostęp do Usługi eRUM za miesiąc 64,90 79,83 Podstawowa miesięczna opłata za dostęp do usługi eRUM.
Opłaty związane z prowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
2.1 Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Wizyty EDM: Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji.
2.1.1 Pierwsze 500 dokumentów w miesiącu za sztukę 0,08 0,10 Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 1 - 500 dokumentów.
2.1.2 Od 501 do 5000 dok. w miesiącu za sztukę 0,05 0,06 Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 501 - 5000 dokumentów.
2.1.3 Od 5001 do 20000 dok. w miesiącu za sztukę 0,03 0,04 Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 5001-20000 dokumentów.
2.1.4 Powyżej 20000 dokumentów za sztukę 0,01 0,01 Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 20000 dokumentów.
2.2 Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Gabinet Pielęgniarki/Położnej za sztukę 0,01 0,01 Koszt za każda wprowadzoną/zrealizowaną dokumentację w module Gabinet Pielęgniarki/Położnej. Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji.
2.3 Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Stomatologia EDM za sztukę 0,04 0,05 Koszt za każda wprowadzoną/zrealizowaną dokumentację w module Stomatologia EDM. Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji.
Moduły funkcjonalne
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
3.1 Dostęp do modułu Wizyty EDM, Gabinet Pielęgniarki/Położnej, Stomatologia EDM, Terminarz, Kartoteki pacjentów w cenie abonamentu w cenie abonamentu Dostępy do wymienionych modułów są darmowe. Korzystanie z modułów obarczone jest kosztem ich eksploatowania.
3.2 Punkt pobrań za miesiąc 26,00 31,98 Opłata za dostęp do obsługi punktu pobrań. Opłata miesięczna.
3.3 Rehabilitacja - planowanie zabiegów za miesiąc 66,00 81,18 Opłata za dostęp do terminarza umożliwającego planowanie zabiegów rehabilitacyjnych jak i rozliczanie. Opłata miesięczna.
3.4 Diagnostyka obrazowa za miesiąc 26,00 31,98 Opłata za dostęp do modułu w tym realizację diagnostyki. Opłata miesięczna.
3.5 Medycyna pracy za miesiąc 66,00 81,18 Opłata za każdego użytkownika pracującego w charakterze lekarz orzecznik. Opłata miesięczna.
3.6 Szpital Jednego Dnia za miesiąc 880,00 1082,40 Opłata za dostęp do modułu Szpital Jednego Dnia. Opłata miesięczna.
Opłaty zmienne związane z modułami dodatkowymi
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
4.1 Wprowadzone deklaracje za sztukę 0,04 0,05 Opłata za każdą aktywną deklarację pacjenta w placówce wprowadzoną do systemu. Deklaracje które są liczone: lekarska, pielęgniarska, położnicza. Opłata miesięczna zależna od ilości aktywnych deklaracji w systemie.
4.2 Wprowadzone deklaracje - medycyna szkolna za sztukę 0,035 0,04 Opłata za każdą aktywną deklarację pacjenta w placówce wprowadzoną do systemu. Uwzględniane deklaracje: medycyna szkolna. Opłata miesięczna zależna od ilości aktywnych deklaracji w systemie.
4.3 Zlecenie badania laboratoryjnego za sztukę 0,03 0,04 Opłata pobierana za każde przetworzone zlecenie w programie. Opłata miesięczna zależna od wprowadzonej ilości zleceń w danym miesiącu.
4.4 Zarejestrowana usługa rozliczeniowa za sztukę 0,20 0,25 Opłata pobierana w przypadku wystawienia usługi rozliczeniowej dla pacjenta, świadczenia NFZ lub innego świadczenia rozliczeniowego wprowadzonego w systemie. Opłata miesięczna zależna od ilości świadczeń wprowadzonych w danym miesiącu.
4.5 Hospitalizacja w ramach SJD za sztukę 11,40 14,02 Opłata miesięczna zależna od ilości świadczeń wprowadzonych w danym miesiącu.
4.6 Przechowywanie zeskanowanych dokumentów za każde rozpoczęte 10 GB 34,00 41,82 Opłata związana z przechowywaniem innej dokumentacji medycznej niż ta która jest generowana w programie. Opłata jest pobierana za każdy rozpoczęty pakiet 10GB przestrzeni dyskowej. Opłata miesięczna.
Usługi dodatkowe
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
5.1 Powiadomienia SMS ECO za sztukę 0,16 0,20 Opłata pobierana za każdy wysłany SMS z programu eRUM. ECO 160 znaków, bez polskich liter. Opłata miesięczna zależna od ilości wysłanych SMS.
5.2 Powiadomienia SMS PRO za sztukę 0,22 0,27 Opłata pobierana za każdy wysłany SMS z programu eRUM. PRO 160 znaków z nazwą nadawcy, bez polskich liter. Opłata miesięczna zależna od ilości wysłanych SMS.
5.3 Powiadomienia e-mail za sztukę 12,00 14,76 Miesięczny koszt za wysyłanie powiadomień mailowych do pacjentów. Koszt nie jest związany z ilością wysyłanych powiadomień. Opłata miesięczna.
5.4 Baza leków KS-BLOZ - odpłatności za rok 314,00 386,22 Usługa podczas wystawiania recept określa odpłatność danego leku dla pacjenta na podstawie rozpoznania oraz uprawnień dodatkowych, wyświetla informację o leku, jego dostępności oraz cenie w aptekach.
Integracje
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
6.1 Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl za terminarz na lokalizację na rok 131,00 161,13 Usługa rejestracji online poprzez OSOZ na stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza.
6.1.1 Dostęp do telewizyty - LekarzeBezKolejki.pl za terminarz na lokalizację na rok 131,00 161,13 Usługa telewizyty bezpośrednio z modułu Wizyty(EDM) w eRUM.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl)
6.1.2 Zamawianie recept on-line - LekarzeBezKolejki.pl za terminarz na lokalizację na rok 26,20 32,23 Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Usługa dotyczy wszystkich termiarzy
6.1.3 Zamawianie recept on-line - LekarzeBezKolejki.pl za terminarz na lokalizację na rok 66,00 81,18 Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Usługa pozwala wybrać terminarze, dla których będą możliwe zamówienia leków dla pacjentów.
6.1.4 Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl - płatności online za terminarz na lokalizację na rok 131,00 161,13 Usługa płatności online przy użyciu platformy LekarzeBezKolejki.pl. Opłata roczna za terminarz na lokalizację na rok.(Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl).
6.2 Integracja z portalem - ZnanyLekarz.pl za terminarz na lokalizację na rok 262,00 322,26 Usługa wysyłki grafików pracy lekarzy poprzez portal LekarzeBezKolejki.pl do portalu ZnanyLekarz.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza.
6.3 Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl - płatności online za sztukę indywidualna wycena windywidualna wycena Integracja z wybranym laboratorium w zakresie zlecania badań, odbioru wyników, monitrorowania zleceń. Cena zależna od docelowego laboratorium.
Wymiana danych z P1
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
7.1 KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - BASIC 1DC za sztukę 153,00 188,19 Usługa umożliwia integrację z RZM, indeksem EDM. Paczka obejmuje możliwość zarejestrowania w chmurze 10 tyś. dokumentów, ale nie więcej niż 1,5GB dokumentów. Wykorzystane jest pojedyńcze centrum przetwarzania danych. W wypadku zakupienia usługi należy również dokupić: KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 1DC.
7.1.1 KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 1DC za sztukę 4,88 6,00 Abonament miesięczny dla KS-EDM SUITE za utrzymanie paczki danych archiwalnych 10 tyś. dokumentów, ale nie więcej niż 1,5GB dokumentów w chmurze przy wykorzystaniu pojedynczego centrum przetwarzania danych. W wypadku zakupienia usługi należy również dokupić: KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - BASIC 1DC.
7.2 KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - BASIC 2DC za sztukę 225,00 276,75 Usługa umożliwia integrację z RZM, indeksem EDM. Paczka obejmuje możliwość zarejestrowania w chmurze 10 tyś. dokumentów, ale nie więcej niż 1,5GB dokumentów. Zwiększone bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez wykorzystanie dwóch centrów przetwarzania danych. W wypadku zakupienia usługi należy również dokupić: KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 2DC.
7.2.1 KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 2DC za sztukę 7.80 9,59 Usługa płatności online przy użyciu platformy LekarzeBezKolejki.pl. Opłata roczna za terminarz na lokalizację na rok.(Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl).
Inne usługi
Lp. Nazwa Jednostka Cena zł (netto) Cena zł (brutto) Opis
8.1 Podstawowa konfiguracja Usługi eRUM za godzinę 0,00 0,00 Utworzenie instytucji, uzupełnienie danych podstawowych, weryfikacja danych podstawowych, wprowadzenie użytkownika administrującego. Darmowe w ramach umowy.
8.2 Wstępne szkolenie za godzinę 0,00 0,00 Wstępne szkolenie w ramach umowy do 2 godzin.
8.3 Szkolenie z obsługi eRUM za godzinę 219,00 269,37 Opłata za szkolenie wykraczające poza oferowany bezpłatny limit (wstępne szkolenie z obsługi systemu max 2 godziny).
8.4 Inne usługi wdrożeniowe za godzinę 229,00 281,67 Każda inna usługa związana z wdrożeniem, konfiguracją oraz konsultacjami dotyczącymi eRUM, rozliczeń z płatnikami itp., realizowana na podstawie oddzielnego zamówienia.
Wróć Zamów eRUM

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM