News

UWAGA e-ZLA!

2018-11-27 13:28:40

WYSTAWIANIE e-ZLA W systemie mamy dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Wystarczy, że podamy numer PESEL pacjenta, a pozostałe dane identyfikacyjne zapiszą się w e-ZLA automatycznie. Adres pacjenta możemy wybrać z listy bądź wpisać ręcznie, jeżeli na liście nie ma adresu, pod którym pacjent będzie przebywał w czasie zwolnienia. Mamy możliwość wystawiania e-ZLA również na tablecie lub smartfonie, np. podczas wizyty domowej.

e-ZLA NATYCHMIAST TRAFIA DO ZUS Wystawione e-ZLA automatycznie trafia do systemu ZUS i jest w nim zapisane. Nie trzeba więc, jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej kopii.

WGLĄD DO ARCHIWALNYCH ZWOLNIEŃ Dzięki e-ZLA można w systemie przeglądać wcześniejsze zwolnienia Swoich pacjentów. Można również sprawdzić, kto je wystawiał, na jaki okres i z powodu jakich schorzeń. Posiadamy również dostęp do zwolnień wydanych w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS.

MNIEJ PRACY Większość danych potrzebnych do wypełnienia e-ZLA jest automatycznie pobierana z systemu albo wybierana z listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy.

CO W PRZYPADKU BRAKU INTERNETU Może się zdarzyć, że nie będzie można wystawić e-ZLA, np. gdy zabraknie dostępu do internetu podczas wizyty domowej. W takiej sytuacji należy wystawić pacjentowi zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu i opatrzyć je podpisem i pieczątką. Później należy wprowadzić takie zwolnienie do PUE ZUS lub do aplikacji gabinetowej. Mamy na to trzy dni.

źródło: zus.pl/ezla www.erum.pl

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM