News

E-Recepta w systemach medycznych.

2018-10-15 13:33:23

e-Recepta w systemach medycznych.

Zgodnie ze znowelizowaną 20 lipca 2018 roku ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, apteki są zobowiązane do zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do systemu P1 oraz do podłączenia się do tego systemu do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Należy pamiętać, że do wystawiania e-Recept przygotowują się także podmioty prowadzące działalność leczniczą. Odpowiednia funkcjonalność została już udostępniona w naszej aplikacji eRUM.pl

Jeden z czołowych dostawców aplikacji medycznych zakończył etap pilotażowego wdrożenia e-Recepty w wybranych lokalizacjach w Polsce, który objął 130 aptek oraz podmiotów medycznych, w szczególności w Siedlcach, Skierniewicach, Krynicy. Testowe instalacje pozwoliły na praktyczną weryfikację zastosowanych rozwiązań oraz potwierdziły ich prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu Bazy Leków i środków Ochrony Zdrowia (BLOZ) możliwa jest bardziej precyzyjna identyfikacja produktów leczniczych, co jest dużym ułatwieniem w codziennej pracy lekarza i farmaceuty.

W oparciu o doświadczenie w zakresie elektronicznej recepty, również aplikacja mobilna Visimed - przeznaczona dla pacjentów - została wzbogacona o obsługę e-Recept. Wraz z innymi funkcjami, jak przykładowo rejestracja on-line oraz zamawianie recept na kontynuację leczenia na platformie OSOZ, aplikacja pozwala jeszcze lepiej wspierać lekarzy, farmaceutów i pacjentów.

Według informacji przekazywanych przez CSIOZ, w ramach pilotażowego wdrożenia wystawiono i zrealizowano kilkadziesiąt tysięcy e-Recept. Udział w pilotażu poprzedzony był wielomiesięcznymi przygotowaniami i żmudnymi testami. Rozwiązania zostały następnie zweryfikowane przez CSIOZ w ramach Projectathonu, podczas którego potwierdzono poprawność współdziałania naszego systemu z oprogramowaniem aptecznym KS-AOW zawierającym zintegrowane moduły e-Recepta P1.

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM