Mamy oddzwonić?
Logo
Logo
58 303 16 39,   606 803 960
biuro@erum.pl
Bezpieczeństwo eRUM - Program do gabinetu lekarskiego

Bezpieczeństwo

Stosujemy najwyższe standardy zabezpieczeń podczas przetwarzania danych.

Wielopoziomowe zabezpieczenie.

Dostęp do eRUM jest zabezpieczony poprzez wieloetapową i bezobsługową identyfikację urządzenia z którego następuje logowanie. Szyfrowane połączenie i spełnienie wysokich norm bezpieczeństwa transmisji danych zapewnia bezpieczeństwo gromadzonych informacji. Bezobsługowy i unikalny system wykrywania zagrożeń w trybie on-line zapewnia ciągły monitoring połączenia.

Serwery i archiwizacja danych.

Wysokiej klasy serwery znajdują się w chronionych, specjalistycznych pomieszczeniach oraz są pod ciągłą opieką dedykowanych informatyków. Dane gromadzone są w komercyjnej bazie danych jednego z najlepszych dostawców na świecie. Duplikacja serwerów zapewnia ciągłość działania eRUM, a tworzone kopie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, zapewniają wysokie bezpieczeństwo i niezawodność gromadzenia danych.

Logowanie i uprawnienia.

Dostęp do eRUM możliwy jest tylko dla osób uprawnionych. Szeroka gama uprawnień pozwala na zarządzanie kompetencjami do pracy w systemie dla poszczególnych Użytkowników. Monitoring zdarzeń pozwala na szybką analizę pracy systemu i wykrywanie zdarzeń niepożądanych.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

Realizacja usługi eRUM wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w tym danych wrażliwych. Dlatego spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniamy, że przetwarzanie tych danych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004.100.1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


ul. Droszyńskiego 28

80-381 Gdańsk,

58 309 14 40

biuro@erum.pl